Ontstaan van de Stichting

In 1975 was er in de Hervormde Kerk een commissie die concerten verzorgde.
Al snel werd besloten tot de oprichting van een Stichting.
Op 10 september van dat jaar werd de Stichting Orgelconcerten opgericht.
De oprichters, de bestuursleden van het eerste uur, waren:

• de heer H. Pol,
• de heer A. Polman,
• mevrouw L.G. Doeschot-Looijen
• mevrouw J.H. Wolbers
• de heer H.H. Plasman

In een brief van 12 september 1975 van de nieuwe stichting aan de kerkvoogdij blijkt dat men de stichting heeft opgericht met het oog op aan te vragen subsidies.
De kerkvoogdij stond garant voor eventuele te korten, ook toen de stichting een feit was.

Ook werd de kerkvoogdij bedankt voor het gratis beschikbaar stellen van de kerk voor de concerten. Dat geldt heden ten dage nog steeds en wordt door het huidige bestuur
zeer op prijs gesteld. Het huidige bestuur vindt het een eer, dat ze in de voetsporen mocht treden van de voorgaande bestuurders. Het bestuur heeft als doelstelling om elk jaar
concerten te organiseren, te geven door gerenommeerde organisten.