Hoofdorgel

4

Nadat in 1645 de Grote Kerk te Coevorden was afgebouwd, werd in 1653 door orgelmaker Theodorus Faber het eerste orgel geplaatst. Het was een één manualig positief. Dit fraaie instrument werd in 1658 voltooid, doch werd helaas na 240 jaar dienst te hebben gedaan in 1879 vervangen door een nieuw orgel, het tweede orgel in deze kerk.
Dit instrument werd door mej. Aleida Kramer aan de kerk geschonken en werd door Proper uit Kampen gebouwd.

Omdat dit instrument ernstige slijtageverschijnselen begon te vertonen, werd in 1970 besloten tot de aanschaf van een nieuw orgel. In de zomer van 1972 kwam dit instrument gereed. Het staat weer op dezelfde plaats als waar het eerste orgel heeft gestaan. Hiervoor moest de balustrade (destijds door Derck Abrahams, kistenmaker te Loppersum, vervaardigd) vernieuwd en gerestaureerd worden aan de hand van oude foto’s. Bij de bouw van het orgel zelf is gebruik gemaakt van de bestaande kas en pijpwerk van de Prestant 8’, Salicionaal 8’ en de Bourdon 16’.
Deze pijpen staan in het front van het orgel.

Het orgel is verder geheel uit nieuw materiaal vervaardigd. Het heeft twee manualen en een vrij pedaal en werd oor de firma V.d. Berg en Wendt uit Zwolle/Nijmegen gebouwd.
Het instrument is dusdanig uitgebreid waardoor het zeer geschikt is voor het geven van concerten. In april 1993 is door de firma Kaat en Tijhuis te Kampen een nieuwe tremulant geplaatst.
Uitgebreide informatie over dit en voorgaande orgels in de kerk is te vinden op www.orgelsindrenthe.nl


5Hoofdwerk

Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Quint 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur IV-VI
Cornet III disc.
Trompet 8'
 


Bovenwerk

Holpijp 8'
Salicionaal 8'
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Nasard 2 2/3'
Octaaf 2'
Woudfluit 2'
Sesquialter II
Scherp IV
Dulciaan 8'


Pedaal

Bourdon 16'
Prestant 8'
Octaaf 4'
Nachthoorn 2'
Ruispijp IV
Bazuin 16'
Trompet 8'


Speelhulpen:

Koppeling Bovenwerk - Hoofdwerk
Koppeling Hoofdwerk - Pedaal
Koppeling Bovenwerk - Pedaal
Tremulant Bovenwerk


 
 3

7

2

6